Win de SIKB studieprijs voor het HBO en MBO

Beste hbo- of mbo-student,
Studeer jij in collegejaar 2023/24 af?
Komen in jouw afstudeeronderzoek / scriptie de eisen aan de orde die aan het werk in de bodem, de ondergrond of de archeologie moeten worden gesteld? Sluit dit dus aan op het thema van het Jaarcongres, ‘werken in archeologie, (water)bodem en data-uitwisseling is topsport’?
Maak dan kans op de SIKB Studieprijs! Op 26 september vindt tijdens het SIKB Jaarcongres de verkiezing en uitreiking plaats.
Aanmelden met de scriptie of de onderzoeksresultaten (kan ook door een docent) uiterlijk 15 juli aanstaande, bij freek.vangent@sikb.nl.

 

Achtergrond

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) kent dit jaar opnieuw de SIKB Studieprijs. Een jaarlijkse prijsuitreiking voor een scriptie of afstudeeronderzoek dat nauw aansluit bij het thema van het SIKB Jaarcongres. Dat is in 2024 ‘Altijd in beweging. Werken in bodem, archeologie en datastandaarden’. Het SIKB Jaarcongres 2024 staat in het teken van de parallellen tussen de wereld van de sport en de wereld van bodem, water, data-uitwisseling en archeologie. Wat kunnen professionals in ons werkveld leren van topsporters? Hoe leggen wij onze lat zo hoog mogelijk en wat is daarvoor nodig? Welke innovaties, net als in de sport, helpen ons daarbij? Hoe pas je die toe en wat zijn de spelregels?’ Komt dit thema terug in jouw onderzoek of scriptie? Is dat gerelateerd aan bodembeheer, archeologie of actuele thema’s die met onze bodem en ondergrond te maken hebben? Geef je dan op voor de SIKB Studieprijs. En maak kans op een mooi geldbedrag.

 

Verkiezing en prijsuitreiking

De verkiezing uit de genomineerden en de uitreiking van de prijs vindt plaats op 26 september, tijdens het SIKB Jaarcongres in Amersfoort. De genomineerden worden gevraagd een korte presentatie van het onderzoek of de scriptie te geven.

 

Beoordeling

De keuze voor de genomineerden geschiedt door een deskundige jury waarvan de leden in de loop van dit jaar worden bepaald. Deelnemers aan het Jaarcongres kiezen voor een van de genomineerden.