Terugblik Jaarcongres 2023

‘Wat we als kind goed konden’, stelde dagvoorzitter en SIKB-voorzitter Yvon van Mastrigt halverwege het Jaarcongres vast, ‘water en bodem sturend laten zijn wanneer we op het strand een kasteel metselen, zijn we op latere leeftijd verleerd. Dat gevoelsmatig weten hoe het wel en niet kan, moeten we terugkrijgen’. Een beeldende samenvatting van wat op 3 oktober zoal te berde werd gebracht.
 

Want beeldend was het, het Jaarcongres met als thema ‘Ondersteboven, de skyline van de bodem’. Die skyline werd bijvoorbeeld gelijk in de eerste plenaire sessie prachtig gepresenteerd door Vincent Merckx (Naturalis). De bodem biodiversiteit is groter dan de diversiteit daarboven. In een theelepel grond leven meer dan 1000 verschillende soorten organismen.
Marcel Koeleman, (Ministerie I en W, en kunstenaar), hield daarna een inspirerend betoog over een Darwiniaanse check van het beleid om water en bodem sturend te laten zijn. Hij besloot dat dit beleid alleen kans van slagen heeft wanneer hoofd én hart sturend zijn.
 

Na koffie en een eerste ronde van vijf parallelsessies brak voor de 300 deelnemers de lunch aan. Met een aansluitend zeer verrassend optreden van muziektheatergroep BOT werd de dip door het uitbuiken voorkomen en kon men kennisnemen van vijf presentaties van studenten die zich hadden gekandideerd voor de SIKB Studieprijs. De zaal koos Jolinde Doornbos (Saxion Hogeschool) tot winnaar met haar presentatie ‘Bouwen vanuit de Bodem’.
 

Een tweede ronde parallelsessies werd daarna afgesloten met een afscheid van SIKB-voorzitter Arie Deelen. Hij werd toegesproken door Arthur de Groof, net als Arie meer dan 20 jaar betrokken geweest bij SIKB.
 

Een korte impressie van de dag is hier te zien:

 

Presentaties Vincent Merckx
Presentatie Marcel Koeleman
Presentaties parallelessies

 

Terugblik Jaarcongres 2022

'Het is van grote meerwaarde om [als overheid] aan te sluiten bij de kennis en ervaring uit de praktijk en bij het verantwoordelijkheidsgevoel van de sector. We zitten dus gelukkig nog steeds in de dezelfde bubbel'.

Aldus Directeur Generaal Bodem en Water Jaap Slootmaker in een videoboodschap aan het begin van het SIKB Jaarcongres 2022. Een inspirerende dag, zo bleek.

'Was echt een leuke dag en de discussie kwam ook goed op gang. En in de pauzes heerlijk kunnen ontbubbelen (nou ja of met mijn andere bubbel) en bijkletsen als bodemkundige in de archeologie met bodemkundigen in de "bodem" wereld', stelde een deelnemer na afloop vast.

Een korte impressie van de dag is hier te zien